Synthis white small

contact

Algemene voorwaarden & annuleringsregeling

Synthis B.V. streeft ernaar dat elke activiteit (cursus, opleiding, workshop, studiedag, supervisie) bijdraagt aan het verbeteren van uw professioneel functioneren in de Geestelijke Gezondheidszorg en binnen de wereld van kunst.

Betaling Bij inschrijving via internet/ mail of post ontvangt u binnen 3 weken na datum van ontvangst een factuur over de activiteit.

Bedenktermijn Iedere deelnemer heeft vanaf moment van aanmelding, hierbij geldt de datum die genoteerd staat op de aanmelding, 14 werkdagen bedenktijd waarbinnen de deelnemer zich kosteloos kan terugtrekken.

Toelating  Synthis behoudt zich het recht voor iemand niet tot een activiteit toe te laten, bijvoorbeeld bij onvoldoende vooropleiding of een niet geschikte werksetting.

Reserve Wanneer u voor een activiteit op de reservelijst staat, maar toch niet geplaatst wordt, dient u zich voor een volgende uitvoering van de cursus opnieuw aan te melden.

Uitstel of afstel van een activiteit  Mocht een activiteit geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe een maand voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een activiteit onverhoopt uitvallen, bij voorbeeld door ziekte van de docent, dan kan Synthis niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Annuleringsregeling Annulering kan alleen schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang wordt 35 euro in rekening gebracht. Tussen 8 en 3 weken is dat 50%. Bij nog latere annulering ontvangt u geen restitutie. Wel kunt u zich, na overleg met Synthis, door een collega laten vervangen.

Restitutie van gelden Restitutie van gelden ontvangt u binnen 15 werkdagen op datum van binnenkomst van de annulering.

Naar de homepage.

KvK: 0237892374                    Algemene Voorwaarden & annuleren                    Aansprakelijkheid & privacy

KvK: 0237892374

Algemene Voorwaarden & annuleren

Aansprakelijkheid & privacy