Synthis

Gabriëlle Groothuis

&

Wies van den Bosch

Over Ons

Wies is klinisch psycholoog, supervisor en psychotherapeut (VGCt, NIP, DGT, VGCP).

Ze heeft net NB DGT (Nederlands behandelinstituut Dialectische gedragstherapie) achter zich gelaten waarvoor ze de initiator was. Terugkijkend was het een logische opbouw rondom Dialectische Gedragstherapie (DGT). Ze heeft DGT naar Nederland gehaald en is op deze behandelmethode gepromoveerd, om vervolgens het trainingsinstituut Dialexis Advies op te richten welke ze na tien jaar heeft overgedragen.

Wies is supervisor en geeft consultaties aan DGT consultatieteams, voornamelijk buiten Nederland. Ze kan zich goed verplaatsen in allerlei lagen van een GGZ organisatie omdat ze deze van binnenuit kent (algemeen, verslavingszorg, forensisch).

Gabriëlle werkt als ZZP-er vanuit NOVOCO als theatermaker. Ze vindt de uitdaging in  allerlei projecten sinds ze is afgestudeerd aan de HKU en startbaan bij de VU. Ze is in 2022/2023 nauw betrokken geweest bij de documentaire Inside Aut, gemaakt door Isabelle Renate La Poutré, zowel als producent als mede redacteur. Naast andere projecten is ze de laatste vijftien jaar op theater gebied verbonden aan de multi culturele groep: Vrouwen voor Elkaar. Daarnaast verzorgt ze de Nieuwsbrief (intern en extern) voor NB DGT. Tekst en beelden goed over brengen is een andere invalshoek waar ze graag tijd aan besteed.

 En waarom nu een website samen met de naam Synthis

De naam Synthis is afgeleid van synthese; de afzonderlijke elementen tot een nieuw geheel verbinden.

Dit doen ze afzonderlijk en samen. Een voorbeeld: in de periode van Dialexis, waarin Wies verantwoordelijk was voor de inhoud en Gabriëlle voor de bedrijfsvoering en de productie van de app: ‘DGT onderweg’ onder haar hoede heeft genomen. Samen trainingen, congressen verzorgen. 

Gabriëlle A. M. Groothuis

Als theatermaker/regisseur werk ik graag samen met verschillende disciplines om tot een kunstproject te komen.

Wies L.M.C. van den Bosch

In de GGZ geef ik trainingen, supervisie, leertherapieën en consultaties. Mijn specialisme is persoonlijkheidsstoornis.

Diensten

Project & Traject

Zodra wij samen werken gaat het over:

Het hier en nu met af en toe een uitstapje naar daar en toen.
Het verwerven en soms weer kwijtraken van kunde en wijsheden.
Patronen doorbreken en weer nieuwe ontwikkelen.

Door deze manier van samenwerken blijven we scherp in het uitvoeren van de opdracht. 

Kunst & Regie

Geef mij een voorzet van een idee en het begint alle kanten op te stromen. Het gaat van groot en meeslepend om vervolgens terug te gaan naar de kern. Dit geeft houvast tijdens het werkproces.

Het liefste werk ik met beeldende tekst, live muziek en een kleine groep (jong)volwassen spelers.

Gabriëlle

Supervisie & Consultatie

Al jaren ben ik bekwaam in het meedenken in lastige situaties, een-op-een of in teamverband, heldere vragen stellen, nergens omheen draaien en snel tot de kern komen. Directheid in combinatie met empathie is een goede omschrijving van mijn aanpak.

Ik sta open voor supervisies en leertherapieën. Ook als het gaat om Dialectische Gedragstherapie kan je de aanmelding via de contactgegevens hieronder.

Wies

Contact